Aanbod op maat

Wij bieden u de mogelijkheid tot het verlenen van medisch- specialistische zorg waarbij kwaliteit en patientvriendelijkheid voorop staan. Al uw wensen nemen wij graag persoonlijk met u door zodat wij u een aanbod op maat kunnen bieden.

Kwaliteit en veiligheid

De operatiekamers van Medical Parc voldoen aan de in 2015 van kracht geworden VCCN richtlijn 7 en de nieuwe WIP richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1.

De nieuwe WIP richtlijn schrijft preventiemaatregelen voor ter voorkoming van postoperatieve wondinfecties en richt zich op de luchttechnische eisen waaraan een operatiekamer en opdekruimte van een OK, klasse 1 met prestatieniveau 1, moet voldoen.

Parallel aan de totstandkoming van de WIP richtlijn heeft de VCCN richtlijn-7 (RL-7) ontwikkeld om te beoordelen of een operatiekamer voldoet aan de eisen zoals omschreven in de WIP richtlijn. Waar de WIP richtlijn zich richt op de luchttechnische eisen van een OK, richt richtijn-7 zich op de methode voor het testen en classificeren van OK’s en opdekruimten.

De grootste wijziging die de nieuwe WIP-richtlijn introduceert, is de manier hoe het beschermd gebied wordt vastgesteld in OK’s met een UDF (Uni-Directional-Flow).  Waar voorheen de OK werd beoordeeld op het aantal aanwezige deeltjes, wordt een OK volgens de nieuwe WIP richtlijn beoordeeld op het vermogen om het indringen van deeltjes in het beschermd gebied tegen te gaan. Dit wordt ook wel de beschermingsgraad genoemd.

De VCCN-Richtlijn 7 beschrijft de methode voor het testen en classificeren van operatiekamers en opdekruimten in rust. De belangrijkste test bepaalt de bescherming die het luchtbehandelingssysteem biedt tegen het indringen van verontreiniging en het afvoeren van verontreinigingen uit het beschermde gebied in een operatiekamer of opdekruimte.

Wet- en regelgeving

Medical Parc beschikt als onderdeel van Sandstep Healthcare over een WTZI vergunning en voldoet daarnaast aan de gestelde en van toepassing zijnde kwaliteit-en veiligheidseisen uit onder meer:

  • de Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen)
  • de WGBO 9 (De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst)
  • Wet op de medische hulpmiddelen
  • Richtlijnen voor het pre, per en postoperatieve traject
  • NEN7510
  • Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis.