Aanbod op maat

Wij bieden u de mogelijkheid tot het verlenen van medisch- specialistische zorg waarbij kwaliteit en patientvriendelijkheid voorop staan.  Wij gaan graag oriënterend met u in gesprek om te inventariseren waar uw behoeften liggen. Samen kunnen we dan kijken hoe wij u zo optiomaal mogelijk kunnen faciliteren. Na ons gesprek maken wij voor u een concept Service Level Agreement (SLA) op maat. Dit kan leiden tot het tekenen van een overeenkomst voor een bepaalde tijd. Wij verhuren de ruimten desgewenst inclusief gebruik van disposables, schoonmaak en medicatie. U kunt bij ons terecht voor een langere periode, maar ook een aantal dagen per week of slechts een enkele dag in de maand of het kwartaal. Wij zorgen dat onze medewerkers geschoold zijn voor de ingrepen en behandeling die u wilt verrichten. Aan de hand van uw protocollen behandelen wij uw patiënten. Samen plannen wij met u de eerste behandeldatum en begeleiden u en uw patiënten naar deze eerste dag.

Kwaliteit en veiligheid

De operatiekamers van Medical Parc voldoen aan de in 2015 van kracht geworden VCCN richtlijn 7 en de nieuwe WIP richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1. De nieuwe WIP richtlijn schrijft preventiemaatregelen voor ter voorkoming van postoperatieve wondinfecties en richt zich op de luchttechnische eisen waaraan een operatiekamer en opdekruimte van een OK, klasse 1 met prestatieniveau 1, moet voldoen.

Wet- en regelgeving

Medical Parc beschikt als onderdeel van Sandstep Healthcare over een WTZI vergunning en voldoet daarnaast aan de gestelde en van toepassing zijnde kwaliteit-en veiligheidseisen uit onder meer:

  • de Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen)
  • de WGBO 9 (De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst)
  • Wet op de medische hulpmiddelen
  • Richtlijnen voor het pre, per en postoperatieve traject
  • NEN7510
  • Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis
  • Keurmerk Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)

Komt u gerust naar onze vestigingen, wij leiden u graag rond.